O projektu  |  Autor

Vstup (výšky jednotlivých bodů nebo souřadnice)

Konverze ze souřadnic (viz správný formát vstupu)
Oddělení jednotlivých hodnot
 Čárka  Nový řádek  Mezera

Doplňující informace
Vlastnost 1  Ano  Ne
Vlastnost 2  Ano  Ne
Vlastnost 3  Ano  Ne
Vlastnost 4  Ano  Ne
Vlastnost 5  Ano  Ne
Vlastnost 6  Ano  Ne
Vlastnost 7  Ano  Ne

Webová stránka (bez http://)